Job opportunities

ผู้จัดการฝ่ายขาย ( Sales Manager )

สินค้าที่จัดจำหน่าย : Sea food อาหารทะเลแช่แข็ง ลูกชิ้น ปูอัด ชิกุวะ ลูกชิ้นปลาสิงคโปร์ หมึกวง หมึกหลอด อุด้งปลา และ Snack ต่างๆ อาทิ ปลาเส้น ปลาแผ่นอบทรงเครื่องปลาแผ่นทอดกรอบ
วางแผนการบริหารการขายและช่องทางการตลาด

พนักงานขาย ( Sales )

สินค้าที่จัดจำหน่าย : Sea food อาหารทะเลแช่แข็ง ลูกชิ้น ปูอัด ชิกุวะ ลูกชิ้นปลาสิงคโปร์ หมึกวง หมึกหลอด อุด้งปลา และ Snack ต่างๆ อาทิ ปลาเส้น ปลาแผ่นอบทรงเครื่องปลาแผ่นทอดกรอบ
เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า
สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด

_________________
For more information please contact: hr@astute-soln.com or Tel:+66-2318-3458(Auto)